Nieuwe planten in Het Groene Woud

Stichting Landschap Het Groene Woud zet zich in om natuur, landschap en biodiversiteit te versterken in Het Groene Woud: het gebied tussen ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Eén van de manieren is het uitvoeren van een beplantingsproject voor (delen van) percelen in het buitengebied van Het Groene Woud onder de naam ‘PlantenNu in Het Groene Woud’. Het project wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning van Gogh Nationaal Park en Trees for All.

Hoe werkt het?

Binnen de randvoorwaarden van het project kunnen deelnemers een bijdrage krijgen voor het aanplanten van landschapselementen. Denk hierbij onder meer aan hagen, bosplantsoen en eventueel laan- en fruitbomen. Geïnteresseerden worden bezocht en voor hen wordt kosteloos een beplantingsplan gemaakt. Bij akkoord van dit plan ontvangt de initiatiefnemer de beplanting ook kosteloos. Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor wordt een plant- en beheerinstructie beschikbaar gesteld.  

Voorwaarde voor deelname aan het project is dat het perceel gelegen is in Het Groene Woud en er geldt de verplichting om de beplanting in stand te houden. Percelen met een wettelijke verplichting tot landschappelijke inpassing of natuurcompensatie zijn uitgesloten van deelname. Ook privétuinen zijn in principe uitgesloten van deelname, tenzij de inrichting daarvan leidt tot een duidelijke verbetering van het landschap. In dat geval kan wel sprake zijn van een eigen bijdrage.

Hoe kun je aanmelden?

Aanmelden kan via het mailadres plantennu-hetgroenewoud@orbis.nl. Een medewerker van Orbis komt dan bij je langs. Via dit mailadres kun je ook eventuele vragen stellen. 

Voor wie?

Iedereen die een locatie heeft in het buitengebied kan zich aanmelden. Uiteraard gaat het om een locatie waarvan de landschappelijke waarden kunnen worden versterkt door het aanbrengen van beplanting.

Meer informatie?

Op de website van Het Groene Woud lees je meer informatie over projecten van Het Groene Woud. Heb je toch nog vragen? Laat het dan weten via info@hetgroenewoud.com. Of neem contact op met Johan van Cuyck van Stichting Landschap Het Groene Woud via telefoonnummer 06-18303473.