Gemeentelijk Rioleringsplan

Om er voor te zorgen dat onze riolering aan de eisen van deze tijd voldoet en goed blijft functioneren in de toekomst, stellen we eens per vijf jaar een plan op: een Gemeentelijk Rioleringsplan. In dit plan staat beschreven waar we de komende jaren aan gaan werken. We werken in dit plan nauw samen met onze (water)partners om de kwaliteit van het riool te behouden.