Huisvesting arbeidsmigranten

Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Boxtel’ vastgesteld. In de vastgestelde notitie werd onder meer gesproken over huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. De doelstelling is om binnen drie jaar voor maximaal 800 arbeidsmigranten kwalitatieve huisvesting mogelijk te maken.