Verhuizing

Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?

U kunt uw verhuizing persoonlijk, schriftelijk en in veel gemeenten online doorgeven aan de gemeente waarbinnen u verhuist of waar u gaat wonen. De gemeente past uw adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw verhuizing in of naar de gemeente Boxtel kunt u online doorgeven met behulp van DigiD. U kunt ook gebruik maken van een verhuisformulier (285 KB). Dit formulier kunt u na invulling en ondertekening opsturen naar de gemeente Boxtel.

Let op: bij inwoning of samenwoning moet een verklaring worden ingevuld waaruit blijkt dat de huidige bewoner instemt met de inwoning danwel samenwoning. Bij kamerbewoning moet u een kopie van uw huurcontract inleveren. Meer informatie hierover staat in het formulier.

Wanneer en waar moet ik verhuisaangifte doen? 

  • Als u binnen de gemeente verhuist
    Dan doet u hiervan aangifte bij de eigen woongemeente.

  • Als u naar een andere gemeente verhuist
    Dan doet u bij de nieuwe woongemeente aangifte van uw vestiging; u hoeft uw verhuizing niet door te geven bij de gemeente die u verlaat.

  • Als u naar het buitenland emigreert
    Dan doet u aangifte van uw emigratie bij de gemeente van waaruit u vertrekt. Verblijft u gedurende een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden in het buitenland? Dan moet u binnen 5 dagen voor vertrek aangifte doen van emigratie.

De termijn van aangifte

U moet uw verhuizing uiterlijk 5 dagen na de verhuizing doorgeven. Als u de verhuizing binnen deze 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, dan wordt de door u opgegeven datum aangehouden. Na die 5 dagen hanteert de gemeente de datum waarop u daadwerkelijk aangifte heeft gedaan.

U kunt ook van tevoren aan de gemeente laten weten dat u gaat verhuizen. In dat geval wordt de verhuisdatum gehanteerd die u op uw verhuisaangifte heeft aangegeven.

Briefadres 

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats of verblijft u in een instelling? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ingeschreven worden op een briefadres.