Verhuizing

Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?

U kunt uw verhuizing persoonlijk, schriftelijk en in veel gemeenten digitaal doorgeven aan de gemeente waarbinnen u verhuist of waar u gaat wonen. De gemeente past uw adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw verhuizing in of naar de gemeente Boxtel kunt u online doorgeven met behulp van DigiD. U kunt ook gebruik maken van een verhuisformulier (285 KB). Dit formulier kunt u na invulling en ondertekening opsturen naar de gemeente Boxtel.

Wanneer en waar moet ik verhuisaangifte doen? 

  • Als u binnen de gemeente verhuist; dan doet u hiervan aangifte bij de eigen woongemeente;
  • Als u naar een andere gemeente verhuist; dan doet u in de nieuwe woongemeente aangifte van uw vestiging; u hoeft uw verhuizing niet door te geven in de gemeente van vertrek;
  • Als u naar het buitenland emigreert; dan doet u aangifte van uw emigratie in de gemeente van waaruit u vertrekt. Verblijft u langer dan 8 maanden in de periode van 1 jaar in het buitenland? Dan moet u binnen 5 dagen voor vertrek aangifte doen van emigratie.

De termijn van aangifte

De termijn om aangifte te doen van een verhuizing is uiterlijk vijf dagen na de verhuizing. Als u de verhuizing binnen deze vijf dagen na de verhuizing doorgeeft, dan wordt de door u opgegeven datum aangehouden. Daarna hanteert de gemeente de datum ontvangst van uw aangifte.

U kunt ook van tevoren aan de gemeente laten weten dat u gaat verhuizen. In dat geval wordt de verhuisdatum gehanteerd die u op uw verhuisaangifte heeft aangegeven.

Briefadres 

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats of verblijft u in een instelling, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ingeschreven worden op een briefadres. Lees meer hierover in het product 'Briefadres'.