Uitschrijving uit de BRP

Wij moeten als gemeente zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. Als inwoner ben je verplicht om een adreswijziging of een vertrek naar het buitenland aan ons door te geven. Dit doe je binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland.