Lintjes Boxtel

In de gemeente Boxtel zijn vijf Koninklijke Onderscheidingen toegekend. Drie inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en twee inwoners werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Frank de Bont - Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 2004 is de heer De Bont vrijwilliger geworden bij de Stichting Natuurwerkgroep Boxtel. Hij is lid van de knotwerkgroep en richtte in 2011 de werkgroep heggenvlechten op, waarvan hij coördinator is. Ook doet hij jaarlijks mee aan de nationale wedstrijd heggenvlechten. Daarnaast is hij actief als coördinator van de werkgroep Dommelbimd en beheert en onderhoud hij mede het gelijknamige natuurgebied. In 2006 is de heer De Bont vrijwilliger geworden bij Contour de Twern. Hij ondersteunde cliënten bij de administratie, fungeerde als schuldhulpmaatje, bemiddelde bij conflicten, wandelt met iemand met een visuele beperking en verricht klusjes.

In diezelfde tijd is hij ook vrijwilliger geworden bij de KBO, waar hij verkeersregelaar is bij bijvoorbeeld de Avondvierdaagse en lid van de routecommissie bij de wandelvereniging De Keistampers. Hij heeft wandeltochten mee-uitgezet en ‘voor-gelopen’, zoals de Kampina tocht. In 2011 kwam daar de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde bij, afd. 'Galaxis' te Den Bosch. Hij is daar secretaris en organiseert de lezingen over weerkunde en astronomie en zoekt sprekers. Ook organiseert hij de publieksactiviteiten zoals kijkavonden en cursussen over sterrenkunde. In 2019 werd hij vrijwilliger bij de Heemkundevereniging Boxtel, waar hij de excursies organiseert en begeleidt.

Rob Janssen - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Janssen was penningmeester van de Openbare Bibliotheek Den Bosch (1998 – 2013), van de International Vocal Competition ’s-Hertogenbosch (2011 – 2017) en van De Heijmstichting te Vught (2013 – 2019). Hij was penningmeester en voorzitter van de Stichting BLIZO Werkgemeenschap te Boxtel (1993-1996) en penningmeester en vicevoorzitter van de Mixed Hockey & Cricketclub MOP te Vught (2004 – 2008). Medeoprichter en penningmeester was hij van de Stichting Vrienden van Bambanani (2005 – 2010), van de Stichting Vrienden van de Hospice De Duinsche Hoeve te Den Bosch (2009 – 2016) en van het Nationaal Theater Fonds ( 2012 – heden).

Hij was bestuurslid en voorzitter van de Stichting Bielat (2008 – 2013) en medeoprichter van NEXT OEM te Eindhoven (2012 – 2016). Van 2014 – 2019 was hij bestuurslid en voorzitter van de raad van toezicht bij de Elisabeth van Beuningen Stichting, een woningcorporatie te Vught. Vanaf 2014 is hij lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de auditcommissie bij Flight Forum Beheer Vennoot B.V. Vanaf 2016 is hij lid en voorzitter (2022-heden) van de raad van commissarissen van de Stichting Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven. En vanaf 2018 is hij initiator en bestuurslid van het platform Impact 040 te Eindhoven. De heer Janssen ontvangt de Koninklijke Onderscheiding in Vught.

Jan van Lierop - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Bij voetbalvereniging De Vooruitgang (DVG) in Liempde was de heer Van Lierop juniorentrainer van diverse jeugdteams van 1967 tot 1972. Van 1972 tot 1982 was hij leider bij diverse jeugdteams. Hij begeleidde hen bij wedstrijden en andere clubactiviteiten. Hij hield de wedstrijdbespreking, was coach tijdens wedstrijden, hield toezicht op de kleedkamers, verzorgde het vervoer naar uitwedstrijden, onderhield de contacten en was grensrechter of scheidsrechter. Van 1984 - 1986 verspreidde hij het clubblad en vanaf 2021 is hij lid van de maandagochtendploeg die wekelijks schoonmaakwerkzaamheden en kleine onderhoudswerkzaamheden op het sportpark verzorgt.

Bij Tennisvereniging de Peppelieren te Liempde was hij van 1991 - 2001 lid van de jeugdcommissie. Hij organiseerde o.a. mede de jeugdcompetitie en de clubkampioenschappen. Van 1998 - 2017 was hij toernooileider en planner voor de open toernooien. Ook verzorgde hij de inschrijvingen en was hij contactpersoon naar de KNLTB. Van 2000 - 2006 was hij lid van de evenementencommissie. Vanaf 2014 is de heer Van Lierop coördinator van de vrijwilligers van de SPPiLL (Stichting Promotie Projecten In Leefbaar Liempde). Hier coördineert hij bouwwerkzaamheden voor het restaureren van een rijksmonument tot bezoekerscentrum.

Maria Smeltink-van Esch - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Smeltink startte het eerste kinderdagverblijf in Liempde: kinderopvang 't Zonnetje. Daarnaast zette zij zich actief in voor de kerk. Binnen de Heilig Hartparochie en de voorgaande parochie, Sint Jans Onthoofding Parochie was zij van 1982-1996 een vaste kracht in de werkgroep van de Eerste Heilige Communie. Binnen de voorgaande parochie was zij van 1996-2013 lid van de werkgroep Heilig Vormsel. In die 39 jaar, van 1982 tot heden, was zij betrokken bij de organisatie en uitvoering van veel andere kerkelijke feesten. Zij verzorgt het onderhoud van de Mariakapel en is (sinds 2010) hoofdkoster.

Ook verzorgt ze al bijna 40 jaar de schoonmaak en het dagelijks onderhoud van de kerk en heeft ze tientallen jaren meegewerkt aan het schrijven en bezorgen van het maandblad 'De Ontmoeting', het contactblad van de toenmalige Sint Jans Onthoofdingparochie Liempde. Ook was ze mantelzorger voor een ouder stel en zorgde ze voor ondersteuning naar medische afspraken, verzorgde de was en de boodschappen. Daarnaast is mevrouw Smeltink al 15 jaar lid van de Wandelsportvereniging De Keistampers in Boxtel waar zij als vrijwilliger werkzaam was op het startbureau en als verkeersregelaar. Bij de KBO afdeling Liempde verspreidde ze het maandblad en bij het Verzorgingstehuis Vlaswiek in Liempde verzorgde zij mede de gebedsdiensten en de praatgroep.

Gerrit van der Zalm - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Zalm is voorzitter van de Reuma Patiëntenvereniging ´s-Hertogenbosch en omstreken. Hij vertegenwoordigt de belangen van de leden bij de landelijke Reuma instellingen, organiseert talloze voorlichtingsavonden met vooraanstaande reumatologen en zet zich in voor het beschikbaar maken van speciaal verwarmde zwembaden en oefenruimtes, waar de reumapatiënten baat bij hebben in hun ziekteverloop. Daarnaast heeft hij samen met Leen Salij, die de Stichting Axiale Spa (voorheen: Stichting Bechterew in Beweging) oprichtte in 2004, voor de stichting veel sponsorgelden binnengehaald, o.a. voor het jaarlijkse internationale Bechterew Volleybaltoernooi. Daar kwamen amateur volleybalteams op af uit heel Nederland en van ver daarbuiten. Hij benaderde met succes sponsoren en bekende Nederlandse sporters die zich als ambassadeurs voor de stichting inzetten, zoals Annamarie Thomas. De heer Van der Zalm blijft zich inzetten voor meer financiering zodat de patiëntenvereniging bijvoorbeeld de zo noodzakelijke bewegingstherapie in extra warm zwembadwater op een voor patiënten betaalbare manier kan blijven organiseren.

Van links naar rechts de inwoners die een lintje hebben ontvangen: de heer J.C.M. (Jan) van Lierop, mevrouw F.M.C. (Maria) Smeltink-van Esch, de heer G. (Gerrit) van der Zalm, (burgemeester Ronald van Meygaarden) & de heer F.J.O.M. (Frank) de Bont.