Toestemmingsformulier paspoort en identiteitskaart minderjarigen

Wil je voor je kind een eigen identiteitsbewijs aanvragen? Vul dan onderstaand formulier in en print het uit. Neem het uitgeprinte en ondertekende formulier mee naar je afspraak.

Privacyverklaring

De gemeente Boxtel verwerkt persoonsgegevens. Lees meer hierover in onze privacyverklaring.

Wat je meeneemt naar de afspraak

  1. Het minderjarige kind moet zelf mee naar de afspraak.
  2. Het identiteitsbewijs van beide ouders of verzorgers die het gezag hebben over het kind. Dat hebben wij nodig om de handtekening te kunnen controleren.
  3. Eén kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Bekijk de eisen op de website van de Rijksoverheid.
  4. Alle identiteitsbewijzen van je kind, ook als ze zijn verlopen.
  5. Pinpas. Je betaalt bij de aanvraag.
  6. Dit ingevulde formulier met handtekening van de ouders/verzorgers. Alleen dan kunnen wij de aanvraag voor een eigen paspoort of identiteitskaart in behandeling nemen.
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Ouder(s) of verzorger(s) van onderstaande minderjarige verklaart/verklaren geen bezwaar te hebben tegen:

Gegevens van de minderjarige

Gegevens van de minderjarige
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.

Ouder/verzorger 1
Handtekening:

____________________

Ouder/verzorger 2
Handtekening:

____________________