Wim van der Zanden

  • Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting
  • Wijkwethouder Selissenwal en Esch
  • Derde locoburgemeester