Het college van B en W

Het college van B en W bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. De burgemeester en de wethouders hebben onderling de taken verdeeld. Elk van hen heeft een eigen portefeuille. De gemeentesecretaris is de rechterhand van het college. Hij zorgt voor de ondersteuning door de ambtenaren.

Beleidsprogramma

Het college van burgemeester en wethouders voert het beleidsprogramma 2014-2018 Ruimte voor innovatie en vernieuwing (44 KB) in de dagelijkse praktijk uit. Het college bestaat uit burgemeester Mark Buijs, de wethouders Peter van de Wiel, Eric van den Broek, Herman van Wanrooij en Maruška Lestrade-Brouwer. Harry van Berkel is de secretaris van burgemeester en wethouders.

Burgemeester Mark Buijs

Burgemeester

Mark Buijs

 • algemeen bestuur, beleidscoördinatie en communicatie
 • openbare orde en integrale veiligheid
 • juridische zaken en handhaving
 • dienstverlening en bedrijfsvoering, inclusief burgerzaken
 • coördinatie ruimtelijk-economische strategie
 • promotie, representatie en marketing
 • intergemeentelijke samenwerking
 • burgerparticipatie
 • programma ‘Boxtel op Maat’
Wethouder Peter van de Wiel

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, milieu en duurzaamheid

Peter van de Wiel (Combinatie95)

e-mail: pwi@boxtel.nl

 • ruimtelijke ontwikkeling
 • natuur, milieu en duurzaamheid, inclusief Greentech Park Boxtel en ‘Boxtel Energie Neutraal’
 • recreatie en toerisme
 • volkshuisvesting, inclusief erfgoed en monumentenzorg
 • grondexploitatie en eigendommen
 • programma ‘Verkwikkend buitengebied’, inclusief ‘Landschap van Allure'
 • wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel
 • eerste loco-burgemeester
Klik om te vergrotenWethouder Eric van den Broek

Wethouder Economie, werk, zorg en wijkgericht werken

Eric van den Broek (SP)

e-mail: ebr@boxtel.nl

 • economie
 • sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, inclusief Participatiewet
 • zorg, inclusief decentralisatie Wet maatschappelijke ondersteuning
 • coördinatie wijkgericht werken
 • programma Centrum
 • wijkwethouder Centrum-Breukelen
 • tweede loco-burgemeester
Wethouder Herman van Wanrooij

Wethouder Financiën, openbare ruimte en verkeer

Herman van Wanrooij (INbox) 

e-mail: hwa@boxtel.nl

 • financiën, belastingen en verzekeringen
 • openbare ruimte en verkeer
 • vergunningverlening
 • doelmatig waterbeheer en afvalbeleid
 • sport
 • wijkwethouder Selissenwal
 • derde loco-burgemeester
 • programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
Wethouder Marusjka Lestrade

Wethouder Welzijn, jeugd en onderwijs

Maruška Lestrade-Brouwer (D66)

e-mail: mle@boxtel.nl

 • welzijn
 • jeugd, inclusief decentralisatie jeugdzorg
 • onderwijs, inclusief decentralisatie passend onderwijs
 • kunst en cultuur
 • regionale economie en innovatie
 • wijkwethouder Boxtel-Oost en Munsel-Selissen
 • vierde loco-burgemeester
Gemeentesecretaris Harry van Berkel

Gemeentesecretaris 

Harry van Berkel

Het ambtelijk apparaat staat onder leiding van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is tevens secretaris van burgemeester en wethouders.

Naar boven