Het college van B en W

Het college van B en W bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris adviseert het college. De burgemeester en de wethouders hebben onderling de taken verdeeld. Elk van hen heeft een eigen portefeuille. De gemeentesecretaris is de rechterhand van het college. Zij zorgt voor de ondersteuning door de ambtenaren.

Beleidsprogramma

Het college van burgemeester en wethouders voert het beleidsprogramma 2018-2022, meewerken in tijden van verandering (681 KB) in de dagelijkse praktijk uit. Het college bestaat uit waarnemend burgemeester Fons Naterop, de wethouders Peter van de Wiel, Eric van den Broek, Herman van Wanrooij en Maruška Lestrade-Brouwer. Astrid Kraal is de secretaris van burgemeester en wethouders.

Waarnemend burgemeester Naterop

Waarnemend burgemeester

Fons (A.M.T.) Naterop

 • algemeen bestuur, beleidscoördinatie en communicatie
 • openbare orde en integrale veiligheid
 • juridische zaken en handhaving
 • dienstverlening en bedrijfsvoering, inclusief burgerzaken
 • coördinatie ruimtelijk-economische strategie
 • promotie, representatie en marketing
 • intergemeentelijke samenwerking incl. Haaren - Esch
 • burgerparticipatie
 • programma ‘meewerkend boxtel'
Wethouder Peter van de Wiel

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, milieu en duurzaamheid

Peter van de Wiel (Combinatie95)

e-mail: pwi@boxtel.nl

 • plattelandsvernieuwing, energietransitie,  omgevingsvisie
 • natuur, milieu en duurzaamheid
 • ruimtelijke ontwikkeling
 • toerisme en recreatie
 • grondexploitaties, beheer onroerend goed
 • volkshuisvesting
 • monumentenzorg en oudheid / erfgoed
 • programma Landschappen van Allure, Mozaïek Dommelvallei, Boxtel Binnen de Bruggen
 • eerste loco-burgemeester /  wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel
Klik om te vergrotenWethouder Eric van den Broek

Wethouder Economie, werk, zorg en wijkgericht werken

Eric van den Broek (SP)

e-mail: ebr@boxtel.nl

 • economie
 • inkomensvoorziening
 • arbeidsmarktbeleid,
 • participatie, sociale zaken, WSD – Pilot 3D ketensamenwerking
 • coördinatie armoedebeleid
 • centrum
 • leefbare wijken, wijkgericht werken en speelruimtebeleid
 • statushouders
 • tweede loco-burgemeester en wijkwethouder Centrum en Breukelen
Wethouder Marusjka Lestrade

Wethouder Welzijn, jeugd en onderwijs

Maruška Lestrade-Brouwer (D66)

e-mail: mle@boxtel.nl

 • maatschappelijke voorzieningen, welzijnsinstellingen, gemeenschapshuizen
 • welzijn, volksgezondheid en maatschappelijk werk
 • onderwijs, Triple Helix, jeugdzorg
 • kunst en cultuur
 • regie transformatie jeugdzorg en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Klijnsma gelden
 • minderheden
 • subsidies
 • Greentech Park Boxtel
 • derde loco-burgemeester en wijkwethouder Boxtel-Oost en Munsel-Selissen
Wethouder Herman van Wanrooij

Wethouder Financiën, openbare ruimte en verkeer

Herman van Wanrooij (INbox) 

e-mail: hwa@boxtel.nl

 • beheer openbare ruimte, verkeersmaatregelen en mobiliteit
 • parkeren
 • vergunningverlening
 • doelmatig waterbeheer en riolering
 • grondstoffenplan
 • sport
 • programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
 • financiën, belastingen en verzekeringen / algemene dekkingsmiddelen, algemeen budgettair
 • vierde loco-burgemeester en wijkwethouder Selissenwal
Gemeentesecretaris Astrid Kraal

Gemeentesecretaris 

Astrid Kraal

De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de organisatie. De gemeentesecretaris leidt de gemeentelijke organisatie en zorgt ervoor dat de medewerkers optimaal presteren. 

Naar boven