Het college van B en W

Het college van B en W bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. De burgemeester en de wethouders hebben onderling de taken verdeeld. Elk van hen heeft een eigen portefeuille. De gemeentesecretaris is de rechterhand van het college. Hij zorgt voor de ondersteuning door de ambtenaren.

Beleidsprogramma

Het college van burgemeester en wethouders voert het beleidsprogramma 2018-2022, meewerken in tijden van verandering (681 KB) in de dagelijkse praktijk uit. Het college bestaat uit burgemeester Mark Buijs, de wethouders Peter van de Wiel, Eric van den Broek, Herman van Wanrooij en Maruška Lestrade-Brouwer. Harry van Berkel is de secretaris van burgemeester en wethouders.

Waarnemend burgemeester Naterop

Waarnemend burgemeester

Fons (A.M.T.) Naterop

 • algemeen bestuur, beleidscoördinatie en communicatie
 • openbare orde en integrale veiligheid
 • juridische zaken en handhaving
 • dienstverlening en bedrijfsvoering, inclusief burgerzaken
 • coördinatie ruimtelijk-economische strategie
 • promotie, representatie en marketing
 • intergemeentelijke samenwerking incl. Haaren - Esch
 • burgerparticipatie
 • programma ‘meewerkend boxtel'
Wethouder Peter van de Wiel

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, milieu en duurzaamheid

Peter van de Wiel (Combinatie95)

e-mail: pwi@boxtel.nl

 • plattelandsvernieuwing, energietransitie,  omgevingsvisie
 • natuur, milieu en duurzaamheid
 • ruimtelijke ontwikkeling
 • toerisme en recreatie
 • grondexploitaties, beheer onroerend goed
 • volkshuisvesting
 • monumentenzorg en oudheid / erfgoed
 • programma Landschappen van Allure, Mozaïek Dommelvallei, Boxtel Binnen de Bruggen
 • eerste loco-burgemeester /  wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel
Klik om te vergrotenWethouder Eric van den Broek

Wethouder Economie, werk, zorg en wijkgericht werken

Eric van den Broek (SP)

e-mail: ebr@boxtel.nl

 • economie
 • inkomensvoorziening
 • arbeidsmarktbeleid,
 • participatie, sociale zaken, WSD – Pilot 3D ketensamenwerking
 • coördinatie armoedebeleid
 • centrum
 • leefbare wijken, wijkgericht werken en speelruimtebeleid
 • statushouders
 • tweede loco-burgemeester en wijkwethouder Centrum en Breukelen
Wethouder Marusjka Lestrade

Wethouder Welzijn, jeugd en onderwijs

Maruška Lestrade-Brouwer (D66)

e-mail: mle@boxtel.nl

 • maatschappelijke voorzieningen / welzijnsinstellingen / gemeenschapshuizen
 • welzijn / volksgezondheid en maatschappelijk werk
 • onderwijs, Triple Helix,  jeugdzorg
 • regie transformatie jeugdzorg en WMO
 • Klijnsma gelden
 • minderheden
 • subsidies
 • Greentech Park Boxtel
 • derde loco-burgemeester en wijkwethouder Boxtel-Oost en Munsel-Selissen
Wethouder Herman van Wanrooij

Wethouder Financiën, openbare ruimte en verkeer

Herman van Wanrooij (INbox) 

e-mail: hwa@boxtel.nl

 • beheer openbare ruimte, verkeersmaatregelen en mobiliteit
 • parkeren
 • vergunningverlening
 • doelmatig waterbeheer en riolering
 • grondstoffenplan
 • sport
 • programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
 • financiën, belastingen en verzekeringen / algemene dekkingsmiddelen, algemeen budgettair
 • vierde loco-burgemeester en wijkwethouder Selissenwal
Gemeentesecretaris Harry van Berkel

Gemeentesecretaris 

Harry van Berkel

Het ambtelijk apparaat staat onder leiding van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is tevens secretaris van burgemeester en wethouders.

Naar boven