Initiatieven zonnepark gemeente Boxtel

In heel Nederland werken 30 regio’s samen met het doel om in 2030 de uitstoot van CO2 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Dat is zo geregeld in het Klimaatakkoord. Boxtel maakt deel uit van de Regionale EnergieStrategie (RES) Noordoost Brabant. Binnen deze RES is afgesproken dat alle gemeenten een bijdrage leveren aan de RES-opgave. Daarnaast wil Boxtel in 2030 een energie neutrale gemeente zijn. Om dat te bereiken is de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit noodzakelijk. De gemeente Boxtel streeft hierin naar een optimale mix van zon- en windenergie. Om dat te bereiken zijn rendabele business cases noodzakelijk, waarin wordt aangegeven op welke manier burgerparticipatie en landschappelijke inpassing hierin zijn verwerkt.

Of ben je op zoek naar