Move'31

Wij maken een nieuwe visie op de verkeerssituatie in Boxtel. De MObiliteitsVisiE tot 2031, afgekort MOVE’31.