De gemeente Boxtel is een nieuwe visie aan het maken op de verkeerssituatie in Boxtel. De MObiliteitsVisiE tot 2031, afgekort MOVE’31.