Aanhoudend nat weer zorgt voor overlast

Door de extreme hoeveelheid regen van afgelopen maanden, ondervinden we problemen met het onderhoud van groen en staan sommige wegen en gemeentelijke groenterreinen onder water. We hebben werkzaamheden door de natte omstandigheden noodgedwongen moeten aanpassen en we vragen om begrip.

Wateroverlast

De grond is verzadigd door het vele water dat pas kan weglopen bij droog weer. We proberen waar mogelijk maatregelen te treffen. Zo gaan we in een aantal gevallen over tot het doorspuiten van duikers zodat water weg kan lopen. Dit kan helaas maar op een paar plaatsen vanwege het hoge grondwaterpeil elders in de directe omgeving. Om gemeentelijke duikers en sloten te kunnen inspecteren moeten we wachten tot het water in de sloten is gezakt.

Groenonderhoud

Ook op het gebied van groenonderhoud zorgt de aanhoudende periode met veel regen voor problemen. Zo kunnen we in bepaalde gebieden de gazons niet maaien en hagen niet knippen vanwege het natte terrein. De machines zouden de drassige ondergrond kapot maken.  

Daarbij zorgt regenval in combinatie met de huidige relatief hoge temperaturen voor een explosie aan “onkruid” groei op de bestrating en in onze plantvakken. Zodra het weer het toelaat gaan we volop aan de gang met het maken van een inhaalslag met het schoffelwerk in de plantsoenen, de gazons maaien en de hagen knippen op de locaties waar dit momenteel niet mogelijk is. Om een inhaalslag te kunnen maken kan het zijn dat dit ook buiten de reguliere werktijden gebeurt.