Besluiten van de gemeenteraad februari 2024

De gemeenteraad van Boxtel vergaderde 6 februari en besprak verschillende onderwerpen. Zo stonden onder meer het integraal huisvestingsplan onderwijs, de gedragscode integriteit en verschillende gemeenschappelijke regelingen op de agenda. Hieronder lees je welke besluiten de gemeenteraadsleden genomen hebben.

Waar sprak de raad over?

Bekijk ook de andere besluiten

De gemeenteraad stemde unaniem in met:

  • De kadernota 2025 van het Brabants Historisch Informatiecentrum
  • De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatiecentrum
  • De kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio Brabant Noord
  • De kadernota 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord

Wat doet de raad eigenlijk?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoner en bestaat in Boxtel uit 23 leden. De raadsleden stellen het beleid vast. De burgemeester en wethouders voeren het beleid uit. De raad houdt in de gaten dat de uitvoering goed verloopt. Lees meer over de gemeenteraad.