Vragen en antwoorden zonneparken

Waarom worden zonneparken eigenlijk ontwikkeld? De gemeente Boxtel maakt deel uit van de Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant. Binnen deze RES is afgesproken dat alle gemeenten een bijdrage leveren aan de RES-opgave. Daarnaast wil Boxtel volgens het Beleidsakkoord zo snel mogelijk energieneutraal zijn. Om dat te bereiken is de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit noodzakelijk.

Algemene vragen over zonneparken

Lennisheuvel

Renbaan - Esschebaan

Hoe gaat het nu verder?

Meer informatie?