Nieuws

Langer zelfstandig thuis wonen? Of jouw huis verduurzamen?

PERSBERICHT: De Geluksroutes brengen geluk en beweging samen

Persbericht: Maatregelenpakket programma hoogfrequent spoor Boxtel kent tekort – voorbereiding projecten voortgezet

PERSBERICHT: Eenrichtingsverkeer op de Baroniestraat

In de nieuwe eenrichtingsverkeerstraten zijn de rijrichtingen als volgt: In de Baroniestraat rijdt het gemotoriseerd verkeer vanaf de kruising Tongersestraat - Van Hornstraat in de richting van de kruising Baroniestraat – Annastraat. In de Maria van Dieststraat rijdt het gemotoriseerd verkeer vanaf de kruising Van Hornstraat richting Annastraat. In de Hendrika van Haeftenstraat rijdt het gemotoriseerd verkeer vanaf de kruising van Hornstraat richting de kruising Annastraat-Van Hugenpothstraat.

Rookmeldersverplichting vanaf 1 juli 2022

Wat gebeurt er in Boxtel op het gebied van duurzaamheid?

PERSBERICHT: Boxtel van start met online verlengen rijbewijs

PERSBERICHT: De Kleine Aarde definitief verkocht

PERSBERICHT: Grote stappen gezet voor ontwikkeling Roderweg - Hamsestraat

Restafval op andere dag opgehaald

Wat heeft de raad besloten op 14 juni ?

Maria Paulina Boleij-Timmermans benoemd tot “Kei van een Boxtelaar”.

Wim Ketelaars benoemd tot ereburger van de gemeente Boxtel

PERSBERICHT: De gemeente Boxtel hield in 2021 incidenteel geld over

Persbericht: Boxtel onderzoekt haalbaarheid energiehub

PERSBERICHT: Start procedure bestemmingsplan Achter den Eijngel