Nieuws

PERSBERICHT: Ambitiedocument toekomstig duurzaam bedrijventerrein goedgekeurd

Persbericht: Maatregelenpakket programma hoogfrequent spoor Boxtel kent tekort – voorbereiding projecten voortgezet

PERSBERICHT: Eenrichtingsverkeer op de Baroniestraat

In de nieuwe eenrichtingsverkeerstraten zijn de rijrichtingen als volgt: In de Baroniestraat rijdt het gemotoriseerd verkeer vanaf de kruising Tongersestraat - Van Hornstraat in de richting van de kruising Baroniestraat – Annastraat. In de Maria van Dieststraat rijdt het gemotoriseerd verkeer vanaf de kruising Van Hornstraat richting Annastraat. In de Hendrika van Haeftenstraat rijdt het gemotoriseerd verkeer vanaf de kruising van Hornstraat richting de kruising Annastraat-Van Hugenpothstraat.

Persbericht: Boxtel onderzoekt haalbaarheid energiehub

Nieuws over coronamaatregelen, update 15 februari 2022